[English Below] RESELLER SYSTEM

 

Bạn đang cần và tìm nguồn giá tốt hơn để có thể phục vụ được thêm nhiều Khách hàng? Hãy thử trải nghiệm 01 lần tham gia hệ thống Reseller của BeeUnlock Server.

I/ Reseller sẽ được giá như thế nào gọi là giá tốt?

- Sau khi tài khoản được set vào Group Resellers thì giá các dịch vụ IMEI / Server Service chắc chắn sẽ tốt hơn so với giá các User hiện tại

- Lợi nhuận sẽ tăng thêm từ 2-15USD or 5-20% (tùy dịch vụ) so với giá End-User và giá Cửa hàng

Giá Resellers là giá sau khi tạo tài khoản và nạp 500credits mỗi lần thì mới được set

- Giá Cửa hàng là giá sau khi tạo tài khoản đến lúc tổng số nạp 300credits thì mới được set (Các tài khoản hiện đang hoạt động không bị ảnh hưởng)

- Giá End-User là giá bạn thấy khi bạn không cần tạo tài khoản để xem hoặc tạo nhưng tổng tiền nạp dưới 300credit

 

II/ Làm thế nào để trở thành Reseller?

- Bạn cần phải nạp 500credits cho mỗi lần nạp

- Trong 03 tháng bạn phải sử dụng hết 500credits đó nếu không tài khoản sẽ không còn nằm trong Group Reseller nhưng credit chưa dùng hết vẫn còn, chỉ là bạn không còn được giá Reseller nữa.

- Hoặc nếu sau 03 tháng credit chưa dùng hết nhưng vẫn muốn tiếp tục được giá Reseller thì bạn phải nạp thêm ít nhất 300credit để duy trì.

Ví dụ: 

Bạn nạp 500credits vào ngày 01.01 thì đến 01.04 sẽ hết hạn nếu muốn tiếp tục duy trì giá Reseller bạn phải nạp thêm 500credits và sẽ được gia hạn đến 01.07

Tất cả credits đã nạp là phải sử dụng, không hoàn lại bank.

 

III/ Sao tôi thấy có những dịch vụ giá vẫn còn cao hơn các nơi khác,thế thì tôi phải làm thế nào?

- Cách tốt nhất là vui lòng chat trực tiếp với Admin để Admin kiểm tra và báo lại.

- Trong quá trình phục vụ chắc chắn sẽ có những dịch vụ giá cao hơn (hơn xíu thôi ^^) nơi khác vì phụ thuộc vào các yếu tố như: thời gian giao hàng, thời gian bảo hành, thời gian support, payment method (có những Source không nhận Paypal chỉ nhận USDT nên giá sẽ cao hơn)....

Ví dụ như:

  • Thời gian giao hàng chậm giá sẽ rẻ hơn là giao hàng nhanh
  • Thời gian bảo hành: như ATT Blacklist nơi khác rẻ hơn vì không bảo hành relock hoặc bảo hành relock 30 ngày. Còn BeeUnlock bảo hành 06 tháng....

Và còn nhiều yếu tố khách quan khác....Tuy nhiên chúng tôi luôn luôn lắng nghe ý kiến của Quý Reseller để ngày càng hoàn thiện hơn

 

IV/ Quy định đối với Reseller

1/ Không được bán hòa vốn (bán không lãi), ví dụ giá trong tài khoản là 900k thì phải bán ra ít nhất 950k trở lên để các Tài khoản Cửa hàng/Cộng tác khác còn bán được. Nếu chúng tôi phát hiện bạn bán không lãi thì tài khoản của bạn sẽ không còn trong group Reseller

2/ Không được chụp giá của chúng tôi (BeeUnlock) đưa sang nơi khác, nếu phát hiện chúng tôi sẽ khóa tài khoản của bạn vĩnh viễn và credits sẽ mất hết không hoàn lại.

 

----------------------------------------------

In the following, you can read about how and where you can make a purchase, how you can join our reseller network, and all the important information you need know to be clear about what factors can contribute to your exclusion from the network.

If you want to become a Reseller, you’re at the right place, as you can find all the necessary information about it on this page.

Reseller: Resellers are “Users” who buy large amounts of credits and resell them to end users with a price and enjoy a fixed profit set by us.

If you want to become a reseller, you have to deposit (add fund) a minimum of 500USD in your account balance, afterthat you use this money to buy credits at the set price for Reseller. There is no maximum, but the same lowest limit applies to every subsequent purchase, not just the first purchase you make. Credits are non-refundable.

How long can you be a reseller?

After the first deposit (add fund) , the system grants you a reseller status for 03 month, which is updated every time you make a new transaction (worth 500USD or more).

Each Time Pay Minimum 300USD

Example:

If you deposite 500 credits on 1st January, you will hold a reseller license until 1st April. In the meantime, if you make another purchase on 15th March, then you can retain your status as a reseller until 15th March plus four month, so until 15th July.

Don’t worry, If you have credits remaining in your account when your license expires, you can still keep them, they won’t get lost, only your reseller status is inactive until your next purchase. All the credits can be used for any features we offer as well as unlock phones.

How much do credits cost and at what price can you sell them as a reseller?

To ensure everyone has a fair profit and interest, credits have to be sold at an approved price margin or higher.

Credit price list is show at https://beeunlock.com/ – it is a fixed price, there are no permanent discounts, only short-term ones, and resellers have to adjust their pricing to this standard.

Resellers will ear more profit from 2-15USD or 5-20% compared to end-user prices. The discount is always the same regardless the purchased amount, so if you buy more, you can gain more, but the discount rate stays the same.

******ATTENTION

IF YOU SHOW OUR PRICES TO OTHER,YOUR ACCOUNT WILL BE BANNED AND LOST ALL MONEY , NO REFUND